Gode råd og fællesskab

Social- og Sundhedsassistentklubben Aarhus er en faggruppeklub med tilknytning til FOA, der kan tilbyde blandt andet faglig vejledning, hyggelige og lærerige kurser, julehygge, kvartårligt medlemsblad og meget mere.
Social- og sundhedsassistentklubben er en faggruppeklub, som primært er beskæftiget med uddannelse og arbejdsvilkår for de faggrupper, som vi repræsenterer. Vi arbejder for at sætte fokus på social- og sundhedsassistenters kompetence- og udviklingsmuligheder. Vi samler de gode erfaringer, og tager fat, når social- og sundhedsassistenters adgang til vores naturlige arbejdsområder er truede. Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og beskæftigelsesvejledere, som er medlem af FOA Århus, er automatisk medlem af social- og sundhedsassistentklubben. Men klubben optager også social- og sundhedsassistenter, som arbejder i andre dele af landet.

Det koster 60,- om måneden i kontingent, at være medlem af social- og sundhedsassistentklubben i Århus. Medlemskabet giver mulighed for at deltage i klubbens arrangementer, begivenheder og kurser, som for det meste er gratis. Klubben arrangerer også billige studieture, med masser af faglighed og socialt samvær. En række netværksgrupper giver alle medlemmer mulighed for at få indflydelse på klubbens arbejde med udvikling af vores fag.
Klubbens formand, næstformand og bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møde en gang om måneden – undtaget i juli. Bestyrelsen er med til at prioritere, hvad klubben skal arbejde med, og hvilke aktiviteter vi skal tilbyde medlemmerne. Bestyrelsen har de seneste år arbejdet med en række prioriterede indsatsområder.

Til dagligt er klubben bemandet med en frikøbt formand, og vi har åbent for både personlig og telefoniske henvendelser. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os.