Elever - uddannelse og praktik

Social- og Sundhedsassistentklubben er optaget af at sikre en høj kvalitet i uddannelsen. Derfor prioriterer vi at være repræsenteret i både uddannelsesudvalg og efteruddannelsesudvalg. Men klubben er også klar til at give støtte til elever, som oplever problemer i uddannelsen. I det arbejde får vi også et godt indblik i elevers oplevelse af praktikken. Sammen med praktikvejledere søger vi at udvikle praktikforløbene.