Arrangementer i klubben

Vi har løbende forskellige arrangementer i klubben, som du kan læse om og tilmelde dig til på denne side. 

Udsættelse af arrangementer i klubben

Det er med meget stor ærgrelse og beklagelse, men på baggrund af sundhedsmyndighederne og regeringens anbefalinger, Region Midtjyllands udsendte fælles retningslinjer til samtlige medarbejdere, samt det alarmerende stigende smitte tilfælde i Aarhus, ser bestyrelsen i Social- og sundhedsassistentklubben sig nødsaget til at udsætte nedenstående aktiviteter i klubben til år 2021.

Arrangementer:

Jubilæumsfesten den 21. august i Centralværkstedet i Aarhus C er flyttet til d. 10. marts 2021.

Konferencen den 3 – 4. september på Scandic hotel i Silkeborg er udsat på ubestemt tid. Nærmere info om tidspunkt følger. 

Vi forventer, at generalforsamlingen afvikles i april 2021. Nærmere info følger.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Annie Schacht

25-års jubilæum

Klubben har jubilæum og det fejrer vi åben reception for medlemmer og samarbejdspartnere. 

Tid: 10. marts 2021 fra kl. 12-17.00.

Sted: Centralværkstedet i Århus.

Der vil løbende blive serveret lækker mad, god vin, øl og vand. 

TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG.

Konference for Social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer 2021. I Silkeborg.

Tid:
Udsat på ubestemt tid. Nærmere info følger.

Konferencen er gratis for Klubbens medlemmer.
Der er overnatning i dobbeltværelser, hvor man sover 2 personer.

Sted: Hotel Scandic,  Udgårdsvej 2 8600 Silkeborg.

Detaljer og tilmelding

Download program her ▼

Mødetidspunkt 1. dag er 8.45.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Annie Schacht

Indkaldelse til generalforsamling i Social- og sundhedsassistentklubben 2020

Tid:
9. september kl. 17.45-21.30.

Mad: Der serveres smørrebrød fra kl. 17.00-17.45.

Sted:
Mødesalen, FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning
6. Årsregnskab for 2019
7. Indkomne forslag
a) Fastsættelse af kontingent
b) Fastsættelse af løn
c) Forslag om bevilling af 50.000 kr. til merchandise
d) Forslag om bevilling af 150.000. kr. til konference
e) Forslag fra bestyrelsen at der fremover kun er en suppleant for bestyrelsen, hvis generalforsamlingen stemmer ja, udgår punkt 8. e.
f) Forslag fra bestyrelsen hvis punkt 8.e om ændring af klubbens love

8. Valg:
a) Valg af formand – Annie Schacht modtager genvalg
b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Jette Glud modtager genvalg
c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Charlotte Overgaard modtager genvalg.
d) Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år – Kate Lykke Lindberg modtager genvalg
e) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. Jeanette Drasbæk, er valgt til sektornæstformand i sektoren og har derfor ønsket at trække sig fra posten.
f) Valg af bilagskontrollant for 2 år
g) Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år
h) Valg af sektorbestyrelsesmedlem for plejehjemsassistenter
i) Valg af sektorbestyrelsessuppleant for social- og sundhedsassistenter
j) Valg af fanebærer for 2. år

10 Eventuelt

Forslag til kandidater til formandsposten fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest den. 10. marts 2020.

Forslagene skal være forsynet med skriftlig accept fra hver enkelt opstillet kandidat.

Kandidater til øvrige poster kan opstille på generalforsamlingen.

Brevstemmer: Medlemmerne der er forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, kan stemme pr, brev til personvalg. Brevafstemning kan ske ved henvendelse i klubben 6 hverdage før generalforsamlingen i åbningstiden.

Indkommende forslag skal være klubben i hænde senest tirsdag den. 17. marts 2020

Af hensyn til forplejningen er tilmeldingsfristen til generalforsamlingen den. 17. marts 2020

Detaljer og tilmelding

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, PLEJEHJEMSASSISTENTER OG BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE

Der serveres smørrebrød fra kl 17.00-17.45. Generalforsamlingen starter kl. 17.45

Tilmelding er kun af hensyn til bestilling af mad og drikke.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Annie Schacht