Arrangementer i klubben

Vi har løbende forskellige arrangementer i klubben, som du kan læse om og tilmelde dig til på denne side. 

Sæt kryds i kalenderen

24. marts: Klubbens generalforsamling. AFLYST PÅ UBESTEMT TID. NÆRMERE INFO FØLGER.

20. april: Humoristisk foredrag om BROK

28. april: Smertebehandling med Overlæge Eva Ebbehøj

21. august: Social- og sundhedsassistentklubbens 25. års jubilæum.

3.- 4. september 2020: Konference for medlemmer på Scandic hotel i Silkeborg.

Indkaldelse til generalforsamling i Social- og sundhedsassistentklubben 2020

Tid:
UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID. NÆRMERE INFO FØLGER

Mad: Der serveres smørrebrød fra kl. 17.00-17.45.

Sted:
Mødesalen, FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning
6. Årsregnskab for 2019
7. Indkomne forslag
a) Fastsættelse af kontingent
b) Fastsættelse af løn
c) Forslag om bevilling af 50.000 kr. til merchandise
d) Forslag om bevilling af 150.000. kr. til konference
e) Forslag fra bestyrelsen at der fremover kun er en suppleant for bestyrelsen, hvis generalforsamlingen stemmer ja, udgår punkt 8. e.
f) Forslag fra bestyrelsen hvis punkt 8.e om ændring af klubbens love

8. Valg:
a) Valg af formand – Annie Schacht modtager genvalg
b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Jette Glud modtager genvalg
c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Charlotte Overgaard modtager genvalg.
d) Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år – Kate Lykke Lindberg modtager genvalg
e) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. Jeanette Drasbæk, er valgt til sektornæstformand i sektoren og har derfor ønsket at trække sig fra posten.
f) Valg af bilagskontrollant for 2 år
g) Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år
h) Valg af sektorbestyrelsesmedlem for plejehjemsassistenter
i) Valg af sektorbestyrelsessuppleant for social- og sundhedsassistenter
j) Valg af fanebærer for 2. år

10 Eventuelt

Forslag til kandidater til formandsposten fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest den. 10. marts 2020.

Forslagene skal være forsynet med skriftlig accept fra hver enkelt opstillet kandidat.

Kandidater til øvrige poster kan opstille på generalforsamlingen.

Brevstemmer: Medlemmerne der er forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling, kan stemme pr, brev til personvalg. Brevafstemning kan ske ved henvendelse i klubben 6 hverdage før generalforsamlingen i åbningstiden.

Indkommende forslag skal være klubben i hænde senest tirsdag den. 17. marts 2020

Af hensyn til forplejningen er tilmeldingsfristen til generalforsamlingen den. 17. marts 2020

Detaljer og tilmelding

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, PLEJEHJEMSASSISTENTER OG BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE

Der serveres smørrebrød fra kl 17.00-17.45. Generalforsamlingen starter kl. 17.45

Tilmelding er kun af hensyn til bestilling af mad og drikke.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Annie Schacht

Humoristisk foredrag om brok

Brok er en del af den danske folkekarakter, en særlig måde at beklage sig på, som alle kan forholde sig til, men som er svær at få hold på. Hvad er brok egentlig for noget, hvor kommer det fra, og hvad kan vi stille op med det?
Hvordan undgår vi at ramme de forkerte med vores brok, og hvordan undgår vi selv at blive ramt? Læs mere om Storm Stensgaard og foredraget på https://www.stormstensgaard.dk/om

Foredraget er kun for medlemmer af Sygehjælpernes Brancheklub, Social- og sundhedsassistentklubben,
Klubben for dagplejere i Århus og Odder, Faggruppeklubben for Social- og sundhedshjælpere samt Fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Detaljer og tilmelding

Tid: 
Mandag d. 20. april klokken 19.00 Sted: FOA, mødesalen, Christians X’s vej 56-58, Viby J.

Konference for Social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer 2020. I Silkeborg.

Tid:
3.-4. september 2020.

Konferencen er gratis for Klubbens medlemmer.
Der er overnatning i dobbeltværelser, hvor man sover 2 personer.

Sted: Hotel Scandic,  Udgårdsvej 2 8600 Silkeborg.

Detaljer og tilmelding

Download program her ▼

Mødetidspunkt 1. dag er 8.45.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Annie Schacht